دسته بندی: آوانک

پنل مدیریتی آوانک - سطح دو (ماهیانه)


990,000 ریال

دسترسی و استفاده از پنل به صورت عضویتی (ثبت نام آنلاین) می باشد.

• بهبود و توسعه کسب و کار
• افزایش درآمد از ظرفیت های موجود بدون بازاریابی جدید
• ارائه خدمات غیر حضوری و کسب درآمد بدون محدودیت جغرافیایی
واحد اندازه گیری : تعداد
محصولات

نرم افزاری آموت