دسته بندی: آوانک

پنل کاربري آوانک (ماهیانه)


199,990 ریال

دسترسی و استفاده از پنل به صورت عضویتی (ثبت نام آنلاین) می باشد.

• بازاریابی تلفنی و ایجاد سرنخ فروش
• ساخت تیزر صوتی بدون نیاز به نرم افزار جانبی
• اطلاع رسانی هوشمند و خودکار رویداد ها
• گزارش گیری و بررسی اثر بخشی محصولات
• بازاریابی به صورت منطقه ای بر روی خطوط ثابت
واحد اندازه گیری : تعداد
محصولات

نرم افزاری آموت